Beth yw'r tymheredd isaf ar gyfer goddefgarwch oerfel yn y goeden arian (Pachira dyfrol)

Y tymheredd isaf o goeden arian (Pachira dyfrol) yw 5 ℃. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castanwydd Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian a phlanhigyn Arian . Pan fydd y tymheredd yn is na 5 ℃,…

Darllen mwy

A all coeden arian (Pachira dyfrol) gael yr haul

Gall coeden arian (Pachira dyfrol) fod yn agored i'r haul. Dim ond yn yr amgylchedd ysgafn y gall ei ganghennau a'i ddail dyfu'n egnïol. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castan Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian ac Arian ...

Darllen mwy

Beth yw dewis amgen o chwisg weiren?

Gallwch ddefnyddio prosesydd bwyd a chopsticks yn lle chwisg weiren. (1) Gallwch ddefnyddio chopsticks neu beiriant coginio yn lle chwisg gwifren. Gallwch ddefnyddio tagu yn lle chwisg weiren, ond mae angen i chi dreulio mwy o ymdrech a phrofiad ymarferol. Os nad oes gennych chi ddigon o gryfder, gall cymysgu cynhwysion â chopsticks arwain at anwastad ...

Darllen mwy

Oes angen dyfrio coeden arian (Pachira dyfrol) yn y gaeaf

Yn y gaeaf mae angen dyfrio coeden arian (Pachira dyfrol). Os oes diffyg dŵr ar y goeden arian (Pachira dyfrol), bydd yn achosi dail melyn. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castan Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian a…

Darllen mwy

Pa fath o wrtaith y dylid ei ddefnyddio wrth roi gwrtaith ar goeden arian (Pachira dyfrol)

Wrth roi gwrtaith ar goeden arian, mae angen inni ddefnyddio gwrtaith nitrogen ar ei gyfer. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castanwydd Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian a phlanhigyn Arian . Ar ben hynny, dylem ddefnyddio cyfansawdd ...

Darllen mwy

A allaf ddyfrio'r goeden arian fach (Pachira dyfrol) ar ddiwrnod newid pridd

Gallwn ddyfrio'r goeden arian fach (Pachira dyfrol) ar ddiwrnod newid y pridd, Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castanwydd Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, Coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba ( Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Money tree a Money plant. A dwy awr…

Darllen mwy

Sawl diwrnod y gall coeden arian (Pachira dyfrol) fyw ar ôl trawsblannu

Ar ôl trawsblannu coeden arian (Pachira dyfrol) am 1 wythnos, gall oroesi. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castanwydd Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian a phlanhigyn Arian . Ar ôl trawsblannu coeden arian (Pachira dyfrol) …

Darllen mwy