Beth yw'r ffordd gyflymaf i ddelio â phydredd gwreiddiau coeden arian (Pachira dyfrol)

Mae gwreiddiau coeden arian (Pachira dyfrol) wedi pydru. Dylwn docio ei wreiddiau, paratoi pridd, ailblannu a'i gynnal ar unwaith. Nodyn: Mae coeden arian (Pachira dyfrol) yn cael ei hadnabod wrth ei henwau cyffredin castanwydd Malabar, cnau daear Ffrengig, castanwydd Guiana, coeden ddarpariaeth, cnau Saba, Monguba (Brasil), Pumpo (Guatemala) ac fe'i gwerthir yn fasnachol o dan yr enwau Coeden arian …

Darllen mwy