Sut i wneud planhigion pot ceirios teuluol?

Gallwch ddilyn y dulliau hyn i wneud planhigion bach mewn potiau. Mae Cherry gartref.

Mae angen i chi ddewis pridd mawn, pridd tywodlyd a gwrtaith organig i baratoi pridd tywodlyd gyda ffrwythlondeb uchel a draeniad da.

Dylech baratoi cynwysyddion addas gyda thyllau draenio, fel potiau clai.

Mae angen i chi blannu hadau neu blanhigion mewn pridd pot.

Mae angen i chi lacio'r pridd ar gyfer yr hadau a chywasgu'r pridd.

Gall hyn wneud iddo dyfu'n well yn y pridd basn.

1. Paratoi pridd

Yn gyntaf, mae angen i chi baratoi pridd basn sy'n addas ar gyfer twf ceirios.

Byddai'n well ichi baratoi pridd tywodlyd gyda ffrwythlondeb uchel a draeniad da.

Mae hyn er mwyn gwneud i wreiddiau ceirios dyfu'n well.

Dylech ddewis pridd dail pwdr ac ychwanegu tywod a gwrtaith organig yn y gymhareb o 5:4:1.

2. Dewiswch gynhwysydd

Os ydych chi eisiau ceirios bach mewn pot, mae angen i chi ddewis pot clai neu grochenwaith o faint priodol fel y cynhwysydd.

Os ydych chi'n defnyddio hadau i hau ceirios, gallwch ddefnyddio cynhwysydd â diamedr o 10 ~ 15cm ac uchder o tua 8cm.

Os ydych chi'n defnyddio pridd pot trawsblannu planhigion, mae angen i chi ddewis yn ôl maint y planhigyn.

3. Plannu planhigion mewn potiau

Mewn gwirionedd, mae dull plannu pot bach ceirios y teulu yn syml iawn.

Os ydych chi'n plannu ceirios gyda hadau, gallwch chi ei blannu'n uniongyrchol i'r pridd pot.

Mae angen i chi gadw'r pridd yn llaith.

Gallwch hefyd gloddio ceirios cryf allan o'r pridd a thynnu'r hen bridd oddi ar wyneb y gwraidd.

Mae angen i chi ei drawsblannu i'r pridd pot a chywasgu'r pridd.

4. Rheoli potio

Os ydych chi'n bwriadu potio ceirios gyda hadau, byddai'n well ichi ddewis diwrnodau heulog a lleoedd sych.

Mae angen dyfrio bob tri diwrnod.

Ar ôl trawsblannu'r planhigyn i'r pridd pot, mae angen i chi ddyfrio'r planhigyn ar ôl i'r pridd droi'n wyn.

Mae hyn er mwyn addasu ei wreiddiau i'r pridd newydd.

Peidiwch â'i ffrwythloni ar unwaith.

Leave a Comment