Sut i docio coed ceirios?

Mae angen i chi docio coed ceirios fel a ganlyn.

Mae dulliau tocio Cherry yn wahanol mewn gwahanol gyfnodau twf.

Yn y gwanwyn, mae angen i chi dorri top y gefnffordd i ffwrdd gyda hyd o 32 ~ 40 cm.

Yn y cyfnod coed ifanc, mae angen i chi gribo a thorri'r canghennau noeth a'r boncyff sydd wedi gordyfu.

Mae angen ichi gadw'r ongl rhwng y gefnffordd a'r gangen tua 60 ~ 70 degrees, a thorri blagur ar y brif gangen.

1. Tocio gwanwyn

Tocio yn y gwanwyn yw pwynt sylfaenol tocio coed ceirios, ac mae'r allwedd i dyfiant planhigion hefyd yn gorwedd mewn tocio blagur.

Ceisiwch beidio â thocio gormod pan fydd y planhigyn yn egino.

Yn gyffredinol, dylech ganolbwyntio ar godi calon a thorri'n fyr.

Pan fydd boncyff y planhigyn yn 32 ~ 40 cm o hyd, dylech dorri'r brig i ffwrdd cyn gynted â phosibl.

2. Tocio glasbren

Tocio trwm yn bennaf yw tocio coed ifanc.

Mae angen i chi gribo a thorri'r canghennau noeth a'r boncyffion sydd wedi gordyfu.

Yn gyffredinol, dylech gadw ongl y gefnffordd tua 60 degrees ac ongl agoriadol y canghennau ochr tua 70 degrees.

Mae angen i chi dynnu'r brif gangen a'r gangen yn llinell syth.

Byddai'n well ichi beidio ag ymgrymu'r prif ganghennau a'r canghennau.

Mae angen i chi dorri blagur ar y brif gangen.

3. Tocio ar ddechrau ffrwythau

Pan fydd y planhigyn yn y cyfnod ffrwythau cynnar, dylech ganolbwyntio'n bennaf ar lawdriniaeth blastig.

Mae angen i chi dorri i ffwrdd dros brif ganghennau trwchus a changhennau anhrefnus sy'n effeithio ar harddwch.

Yn gyffredinol, dylech docio o'r gwaelod i'r brig, a chadw'r prif ganghennau a'r canghennau rhag effeithio ar ei gilydd.

Mae angen i chi dorri'r canghennau ochrol tenau yn fyr i hyrwyddo blodeuo a ffrwytho'r planhigyn.

4. Tocio ar y cam ffrwythau llawn

Yn ystod y cyfnod ffrwythau llawn, dylech gynyddu'r awyru a'r trosglwyddiad ysgafn o led y goron yn bennaf.

Mae hyn yn ffafriol i ehangu ffrwythau a chynyddu cynnyrch.

Gallwch dorri'r canghennau fertigol a'r canghennau gorgyffwrdd sy'n effeithio ar dwf y goron i ffwrdd.

Mae angen i chi docio rhai canghennau Croes a dail sy'n effeithio ar harddwch yn iawn.

Mae angen i chi ddileu'r egin ar y brig i osgoi bwyta maetholion.

Leave a Comment