Amdanom ni

Cenhadaeth Jans Guide yw addysgu pobl ar sut i fyw bywyd gwell yn y cartref a'r ardd, trwy awgrymu dewisiadau ar gyfer cynhyrchion cartref a gardd.

Rydym yn gweithio gyda llawer o arbenigwyr bywyd cartref i ateb y cwestiynau sydd gan bobl am eu bywyd cartref a gardd, yn enwedig ynghylch sut mae cynhyrchion yn cael eu defnyddio, eu hatgyweirio a'u dewis.

Jans Guide ei sefydlu yn Singapore. Gwyddom nad oes gan wybodaeth am fyw eich bywyd gorau unrhyw ffiniau daearyddol.

Felly rydyn ni'n darparu gwybodaeth werthfawr i chi mewn unrhyw iaith y gallwch chi feddwl amdani. Y cyfan a nodir uchod yw pam rydyn ni'n cynnig y wybodaeth i chi a all ddod â llawenydd a hapusrwydd i chi. Nid yw'r fersiynau i gyd yn berffaith ond gobeithio y gallwn wneud iawn am y gramadeg annymunol gyda data diddorol sy'n newid bywydau.