Forårsager varmelegemer uden ventilation mug? - Gasvarmere

Ventilfri varmeovne forårsager ikke direkte mug. Men fordi de ikke har en udluftning til ydersiden, kan de øge luftfugtigheden inde i dit hjem. Dette kan skabe de forhold, der er befordrende for vækst af skimmelsvamp, såsom fugtige overflader og stillestående luft. Derudover kan ventilløse varmeovne producere sod, som kan bidrage ...

Læs mere

Indeholder gamle varmeovne asbest? - Gasvarmere

Nogle ældre varmeapparater kan indeholde asbest. Asbest er et naturligt forekommende mineral, der blev meget brugt i en række forskellige byggematerialer, herunder varmeapparater, på grund af dets holdbarhed og modstandsdygtighed over for varme og ild. Asbest kan dog være skadeligt for menneskers sundhed, hvis det bliver luftbårent og indåndes. Hvis du har en ældre varmelegeme...

Læs mere

Er det stadig billigere at opvarme med gas? - Gasvarmere

Generelt kan opvarmning med gas være billigere end opvarmning med el. Dette skyldes, at naturgas typisk er billigere end elektricitet, og gasfyrede varmesystemer er normalt mere effektive end elvarmere. De relative omkostninger ved opvarmning med gas vs. elektricitet kan dog variere afhængigt af en række faktorer, herunder lokale …

Læs mere