Kas gaasikütteseadmed on ebatervislikud? - Gaasikütteseadmed

Gaasikütteseadmed võivad olla ebatervislikud, kui neid ei paigaldata, ei hooldata ega kasutata õigesti. Eelkõige võivad ventilatsioonita gaasiküttekehad, millel puudub väljapoole suunatud ventilatsioon, eraldada kahjulikke gaase teie kodu õhku. Need gaasid võivad sisaldada süsinikmonooksiidi, mis on värvitu ja lõhnatu gaas, mis võib olla surmav…

Loe edasi