Konbyen tan ou ka kouri yon aparèy chofaj pwopan andedan kay la? -Gaz aparèy chofaj

Anjeneral, li pa an sekirite pou itilize yon aparèy chofaj pwopan andedan kay la. Aparèy chofaj pwopan yo pwodui monoksid kabòn, ki se yon gaz san koulè ak odè ki ka trè danjere si yo respire. Nan yon espas ki fèmen tankou yon kay, nivo monoksid kabòn yo ka ogmante byen vit epi vin danjere. Anplis de sa, aparèy chofaj pwopan yo kapab yon danje dife si yo pa byen ayere oswa si yo mete yo toupre materyèl ki ka pran dife. Li pi bon pou evite itilize yon aparèy chofaj pwopan andedan kay la epi pito itilize yon altènatif ki an sekirite, tankou yon aparèy chofaj elektrik.

Leave a Comment