ഒരു സംവഹന ഓവനിൽ മുട്ടകൾ വറുക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഓവനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓംലെറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, നിങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു സംവഹന ഓവനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്?

ഭക്ഷണം ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺവെയിംഗ് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംവഹന ഓവനിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കാമോ?

അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓവനുകളിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അലൂമിനിയം ഫോയിലിന് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഒരു സംവഹന ഓവനിൽ മുട്ടകൾ വറുക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ മുട്ട, കേക്ക് അച്ചുകൾ, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് എന്നിവ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കണം.തീർച്ചയായും, ആവശ്യത്തിന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത കോൺവെക്സ് ഓവനും അത്യാവശ്യമാണ്.

കൺവെക്ഷൻ ഓവനും റെഗുലർ ഓവനും റെഗുലർ ഓവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

സാധാരണ ഓവനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കോൺവെക്സ് ഓവനുകൾക്ക് വലിപ്പം കുറവാണ്.