महागडे टूथब्रश योग्य आहेत का?

मी शिफारस करणार नाही की तुम्ही टूथब्रश खरेदी करा जो तुमच्या बजेटच्या बाहेर आहे आणि विशेषतः महाग आहे.

दंतवैद्य खरोखर इलेक्ट्रिक टूथब्रशची शिफारस करतात का?

होय. दंतवैद्य इलेक्ट्रिक टूथब्रशची शिफारस करतात कारण ते अनेक फायदे देतात जे मॅन्युअल टूथब्रशने साध्य करता येत नाहीत.

स्वस्त आणि महाग इलेक्ट्रिक टूथब्रशमध्ये फरक आहे का?

स्वस्त इलेक्ट्रिक टूथब्रश आणि महागड्या इलेक्ट्रिक टूथब्रशमध्ये बॅटरी लाइफ, मोटर स्पीड आणि फंक्शनमध्ये फरक आहे.

पैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रशसाठी सर्वोत्तम मूल्य काय आहे?

आज बाजारात पैशाच्या इलेक्ट्रिक टूथब्रशसाठी सर्वोत्तम मूल्य आहे: इनिटिओ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, एक्वासोनिक प्रोस्पिन - अल्ट्रा व्हाइटिंग आणि प्लेक रिमूव्हिंग इलेक्ट्रिक टूथब्रश, प्रोआल्फा टूथब्रश इलेक्ट्रिक.

दंतवैद्य ओरल-बी इलेक्ट्रिक टूथब्रशची शिफारस का करतात?

ओरल-बी इलेक्ट्रिक टूथब्रशची शिफारस दंतवैद्यांकडून केली जाते कारण त्याच्या 3D सॉनिक तंत्रज्ञानामुळे, अनेक साफसफाईच्या पद्धती आणि जगभरातील दंतवैद्यांनी त्याची शिफारस केली आहे.