เราควรใส่ใจอะไรเมื่อทำการต่อกิ่งปลาทูน่า Opuntia?

When we graft Opuntia tuna, we should select rootstocks and graft when the temperature is appropriate. The success or failure of grafting Opuntia tuna should mainly focus on the following key points: 1. Select rootstock. Usually, according to the purpose of grafting, we can choose varieties with strong resistance and easy compatibility as rootstocks. These …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการปลูกต้นไม้เงิน (Pachira Aquatic) เพื่อเพาะเลี้ยงแบบไฮโดรโปนิกส์คืออะไร?

When carrying out branch cutting hydroponic culture for money tree (Pachira aquatic), we should pay attention to the hydroponic culture time, and select branches, branch planting and hydroponic management. Note: Money tree(Pachira aquatic) is known by its common names Malabar chestnut, French peanut, Guiana chestnut, Provision tree, Saba nut, Monguba (Brazil), Pumpo (Guatemala) and is …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการตัดแต่งต้นเชอร์รี่?

You need to prune cherry trees as follows. Cherry’s pruning methods are different in different growth periods. In spring, you need to cut off the top of the trunk with a length of 32 ~ 40 cm. In the young tree stage, you need to comb and cut the overgrown bare branches and trunk. You …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีกินหม้อ Opuntia Milpa Alta?

We can use sandy weak alkaline soil with good permeability to pot eat Opuntia Milpa Alta. ① Soil requirements: Opuntia Milpa Alta is suitable for sandy weak alkaline soil with good permeability. We can also use garden soil and rice husk ash to prepare culture soil. ② Growth environment: mibangtahi enjoys warm, dry and ventilated …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเพาะปลูกและข้อควรระวังของ Sedum corynephyllum fr ö D คืออะไร?

In summer and winter, we should pay attention to the amount of watering. Sedum Shape characteristics of corynephyllum fr ö D It is a perennial succulent plant. The plant is in the shape of a small shrub, 20-30 cm high, and many branches. Its leaves are loosely clustered at the top of branches, mesophyll, cylindrical, …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเพาะพันธุ์กระบองเพชรหางหนูทอง (cleistocactus winterI)

Golden rat tail cactus (cleistocactus winterI) can be propagated by branching, cutting, grafting and sowing. Note: Golden Rat Tail Cactus has the scientific name Cleistocactus winteri. Golden rat tail cactus (cleistocactus winterI) can be propagated by branching, cutting, grafting and sowing Ramets are the most commonly used breeding method. When golden rat tail cactus (cleistocactus …

อ่านเพิ่มเติม

เชอร์รี่ช่วยได้อย่างไร?

คุณสามารถบันทึกเชอร์รี่ได้หลายวิธี คุณสามารถบันทึกเชอร์รี่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถเก็บเชอร์รี่แห้งในที่ร่มและอากาศถ่ายเทได้สะดวก หากคุณวางแผนที่จะแช่เย็นเชอร์รี่ คุณสามารถใส่ไว้ในถุงที่ปิดสนิท คุณต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่าง – 1 ถึง 0 ℃ คุณสามารถ …

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการเพาะปลูกและข้อควรระวังของ paliurus hemsleyanus คืออะไร?

เราสามารถเลือกดินผสมที่มีดินใบเน่า ดินปนทราย และเวอร์มิคูไลต์ เพื่อปลูกปาลิอุส เฮ็มสลียานัส ในเวลาเดียวกัน เราสามารถใส่หินและปุ๋ยอินทรีย์หมักลงในดินผสมนี้ได้ นอกจากนี้ เราควรควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 10 ถึง 25 degreeองศาเซลเซียส นอกจากนี้เรายังรับประกันให้ paliurus ...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีการทำไม้กระถางเชอร์รี่ในครอบครัว?

คุณสามารถทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อทำไม้กระถางขนาดเล็กได้ เชอร์รี่อยู่ที่บ้าน ต้องเลือกดินพรุ ดินปนทราย และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเตรียมดินปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและระบายน้ำได้ดี คุณควรเตรียมภาชนะที่เหมาะสมกับรูระบายน้ำ เช่น หม้อดิน คุณต้องปลูกเมล็ดหรือพืชใน ...

อ่านเพิ่มเติม

อัตราการรอดของต้นสนที่ปลูกจะสูงในเดือนใด?

ถ้าในซีกโลกเหนือ เราควรปลูกต้นสนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ดังนั้นอัตราการรอดจะสูง เนื่องจากกิจกรรมชีวิตอ่อนแอในเวลานี้ จึงไม่ง่ายที่จะสร้างความเสียหาย และไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ดังนั้นในการย้ายต้นสนเราควรควบคุม …

อ่านเพิ่มเติม